Gerkonių kaimo dvaro sodyba

Dvare darbavosi žymus ichtiologas ir bitininkas M. Girdvainis, kuris 1881 metais pirmą kartą pasaulyje dirbtiniu būdu augino seliavas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *