Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

1929 m. pastatyta medinė koplyčia, priklausiusi Vidiškių parapijai. 1933 m. rugsėjo 17 d. Gardino karinis dekanas kunigas Kazimieras Suchockis pašventino medinę bažnytėlę. 1938 m. pradėta naujos bažnyčios statyba, kurią nutrauke antrasis pasaulinis karas. Neužbaigtą bažnyčią po karo sovietinė valdžia nusavino. 1988 m. paskelbtas naujos bažnyčios projektavimo konkursas, kurį laimėjo architektas Ričardas Krištapavičius ir dizaineris Vincas Dineika. 1989 m. lapkričio 11 d. J.E. archyviskupas Julijonas Steponavičius pašventino būsimos bažnyčios kertinį akmenį. 1990 m. baigta statyti nauja mūrinė bažnyčia, kurią 1999 m. gruodžio 26 d. konsekravo J.E. archyviskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Bažnyčios interjere – Stanislovo Kuzmos skulptūros.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *