Kančiogino kaimo kalnas vadinamas „Rakščiaus“

Kančiogino kaimo kalnas, vadinamas Rakščiaus kalnu, kituose šaltiniuose – Varčiakalniu. Legendos byloja, kad paskendęs  buvęs Kančioginos miestas, kitados klestėjęs, sunykęs ir skradžiai žemėn prasmegęs, o gerosios deivės kvartukais (prijuostėmis) žemes į kalną supylė. Tyrinėtojai tvirtina, kad aktyvi žmonių veikla šiuose  kraštuose tikrai nutrūko XIII a. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *