Linkmenų kryžius

Tai meistro Petro Ivanausko 1938 m., minint Lietuvos nepriklausomybės 20 metų jubiliejų, padirbto kryžiaus kopija. Ją 1988 m. padarė tautodailininkas Petras Gaižutis. Kryžius monumentalus, dekoratyvus. Stačiakampio skerspjūvio liemenį skaido karnizai. Prie kryžmos yra koplytėlė, kurioje iš visų kryžiaus liemens pusių yra šventųjų skulptūrėlės. Virš antablemento vienoje pusėje yra reljefinė monstrancija, kitoje – taurė su ostija. Kryžius stovėjo prie demarkacijos linijos, skiriančios Lietuvą nuo Lenkijos.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *