Meikštų dvaro sodyba

Dvaras minimas jau 18 a.. Dvaras, kaip palikimas, iš Naruševičių atiteko Augustinui Vavžeckiui. 19 a. pabaigoje dvarininkas Simonas Meištovičius pastatė neogotikinės pilies formų rūmus. Tai buvo vieni iš trijų Lietuvoje anglų neogotikos statinių. Iki mūsų dienų mažai kas išliko iš rumų didybės. Išlikę 13 įdmios stilistikos pastatų: mūriniai, tinkuoti centriniai rūmai su bokšteliais, įdomia frontono ir langų, durų puošyba, lauko akmenų ir tinkuoto plytų mūro oficina su autentiška tokia pat rūmų fasadų puošyba, medinis svirnas su kalvių darbo vinimis kaltomis durimis, akmenų, plytų mūro ir pjaustytų rąstų stulpinės konstrukcijos kluonas; panašios konstrukcijos tvartai; bravoro griuvėsiai, akmenų mūro ledainės dalis. Želdynų išlikę tik dalis.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *