Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia, varpinė ir koplytėlė

Bažnyčia stovi Palūšės miestelyje, aukštoje kalvoje, netoli Lūšių ežero.

Adutiškio klebonas Juozapas Stockis Baziliauskas 1747 m. iš tėvų paveldėtoje žemėje savo lėšomis pradėjo statyti Šv. Juozapo bažnyčią. Statyba baigta 1757 m. Statyta iš pušų kamienų, vien tik kirviu, nenaudojant pjūklo. 1815 – 1830 m. bažnyčia atnaujinta. 1841 m. bažnyčios pastatas naujai apkaltas lentomis. 19 a. pabaigoje šventoriuje pastatyta koplytėlė. Vėliau bažnyčia ne kartą remontuota, todėl bažnyčios vidus labai skiriasi nuo pradinio suplanavimo bei dekoro. 1885 m. buvo pastatyti baroko stiliaus vargonai. Vargoninko pareigas ėjo Kipro ir Miko Petrauskų tėvas Jonas. 1994 m. valstybės lėšomis bažnyčia buvo restauruota. 1999 m. buvo restauruoti vargonai. Bažnyčioje iki šiol yra restauruoti vargonai, kuriais daugiau kaip prieš šimtą metų vargonavo Kipro ir Miko Petrauskų tėvas. Bažnyčia, varpinė, koplytėlė ir medinė tvora, juosianti šventorių, sudaro medinės architektūros ansamblį. Viduje yra vertingų tautodailės kūrinių – ant lentos tapytų paveikslų, drožinių, žalvariniai varpai, puošti barokiniais ornamentais, nulieti 1752 – 1772 m.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *