Paminklas Ignui ir Linai

5 m aukščio ąžuolinė skulptūra iį dviejų, tarpusavyje sujungtų dalių, su metalinėmis saulutėmis viršuje. Kitoje skulptūrų pusėje išpjaustytas trumpas Ignalinos legendos tekstas (Igno ir Linos istorija).

LEGENDA APIE IGNALINĄ Taip, kiekviena gentis, kiekvienas save gerbiantis miestas turi legendą, sakmę ar padavimą apie savo pradžią.Ir dažnai ne vieną. Turi ir Ignalina.Viena iš legendų apie nelaimingą Lietuvos bajoro Budrio dukros Linos meilę kryžiuočių riteriui Ignui įamžinta tautodailininkų Napoleono ir Gintaro Černių skulptūrinėje kompozicijoje, pastatytoje prie Paplovinio ežero. Legenda sako, kad ten, kur dabar tyvuliuoja Ilgio ežeras, senovėje stovėjusi kunigaikščio Budrio pilis. Ir turėjęs jis devynis sūnus ir gražuolę dukrą Liną. Užpuolus šį kraštą kryžiuočiams, išėjo Budrys su sūnumis į karą ir negrįžo. Lina liko krašto ir pilies valdovė. Likimas lėmė jai pamilti vieną iš kryžiuočių belaisvių – Igną. Žmonės smerkė Liną už meilę kryžiuočiui ir vestuvių dieną juos prakeikė. Perkūnas supykęs nugramzdino pilį į ežero dugną. Slinko amžiai, o žmonės vis girdėdavo sklindančią Linos raudą. Suprato, kad Linos ir Igno meilė tebegyva. Ir kuomet tarp gražiųjų ežerų ir kalvų atsirado nedidelis miestelis, žmonės jį pavadino Ignalina, kad amžiais minėtų nepaprastą  Igno ir Linos meilę. Ilgio ežero šlaite žiemą ir vasarą trykšta šaltinėlis. Jo vanduo skaidrus kaip ašara. Tą šaltinėlį žmonės vadina Linos ašaromis.

Skulptūra pastatyta 1993 m. birželio 16 d. ant Paplavinio ežero kranto. Autorius – Gintaras Černius

Minint Ignalinos 150-mečio jubiliejų prie Paplovinio ežero buvo atidengta miesto vardo atsiradimo istoriją simbolizuojanti medinė Linos ir Igno skulptūra. Jos autorius – žinomas Ignalinos krašto drožėjas, auksinių rankų meistras Gintaras Černius, kuris savo talento vaisius skiria gimtajam miestui. Jis sukūrė ir pirmąją skulptūrą. Sakoma, kad skulptūra atnaujinta, tačiau galbūt tiksliau būtų sakyti – iš naujo sukurta ir pastatyta vietoj   buvusios, laiko ir oro negailestingai apgadintos. Tikras kūrėjas, kaip žinia, negali sukurti visiškai identiškų kūrinių. Taigi ir ąžuolinė skulptūra, vaizduojanti Liną ir Igną, Perkūno žaibus ir virš jų iškilusius Ignalinos miesto statinius su dailiais, saulėje spindinčiais bokšteliais, atgimė panaši, tačiau ir šiek tiek kitokia. Ignaliniečiai ir miesto svečiai dabar gėrisi menininko darbu, kuris jam pačiam ir jo šeimai labai brangus, išskirtinis ir prasmingas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *